Menü

Engelli İstihdamının Kanuni Avantajları


Engelli İstihdamıyla İlgili Yasal Düzenleme:

854 sayılı Deniz İŞ Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu’nda engellilerin işçi olarak istihdam edilmelerinde sorumluluğunu yerine getirmeyen işverenler için cezai yaptırım öngörülmüştür.

 

Bu yasal düzenlemelere göre işverenler:

•  50 veya daha fazla (yer altı ve su altı işleri hariç, tarım ve orman işyerlerinde 51 veya daha fazla) işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde %3 engelliyi,

•  Kamu işyerlerinde ise %4 engelliyi çalıştırmakla yükümlüdür.

Engelli İstihdamında Kanuni Avantajlar

•  İşyerlerinde ve korumalı işyerlerinde kontenjan dahilinde çalıştırılan engellilerin sosyal sigorta primlerinin tamamı,

•  Kontenjan fazlası veya yükümlü olunmadığı halde çalıştırılan her engelli için sosyal sigorta primlerinin %50’si Hazine tarafından karşılanmaktadır.

 

Kaynak:

‘’Herkes İçin Engelsiz İşyerleri-İşverenler İçin Rehber‘’

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü)