Menü

Zihinsel Engelli Bireylerle İletişim İpuçları


Zihinsel engellilik, gelişim süreci içinde zihinsel yeteneklerde gerilik ve uyumsal davranışlarda yetersizlik gösterme durumudur. Dikkat, algılama, bellek, akademik başarı, sosyal gelişim, psikomotor gelişim ve muhakeme gibi genel zeka fonksiyonları açısından normalin altında olma durumudur. Zihinsel engellilik hafif, orta, ağır ve çok ağır biçimde sınıflandırılmaktadır.

 

Zihinsel Engelli Bireylerle İletişimi Kolaylaştırmak İçin;

• Zihinsel engeli olan bireyler yönergeleri anlamakta güçlük çekebilirler. Bu kişilerden bir şey yapmasını istediğinizde görevi parçalara bölün, basamaklandırın. Her bir basamağı ayrıntı ile tanımlayın, yapılan bölümü kontrol ederek onu ödüllendirin ve bir sonraki basamak için cesaretlendirin.

• Zihinsel engeli olan bireyler karışık dili, mecazları (benzetmeleri), kinayeli (dolaylı) anlatımları kolaylıkla anlayamayabilirler. Bu nedenle iletişimde açık bir dil kullanın.

• Zihinsel engeli olan bireyler daha önce sözü edilen bir konuyu, durumu hatırlatmakta güçlük çekebilirler. Kişinin hatırlamasını kolaylaştıracak hatırlatıcılar koyun ve tekrarlar yapın.

• Zihinsel engeli olan bireylerin bir kısmı okumada/yazmada zorluk çekebilirler. Bu nedenle, özellikle tekrarlayan bir işte birlikte çalışılacaksa yönergeleri kaydedip tekrar tekrar dinlenilebilecek bir hale getirin.

• Zihinsel engeli olan bireyler konuşurken ya da işi yaparken yavaş davranabilirler, bu onların tembel olmalarından değil zihinsel engellerinden kaynaklanmaktadır.

• Zihinsel engele ek olarak motor (hareket) becerilerinde de sorunlar olabilir. Buna bağlı olarak zihinsel engellilerin bazıları el-göz koordinasyonunda (el ve gözlerin aynı anda uyumlu biçimde kullanımı) zorluk yaşayabilirler. Bu nedenle yapılan işin tekrar tekrar yapılması koordinasyon sorunun çözümünde yardımcı olacaktır.

• Zihinsel engeli olan bireyler ile iletişim kurarken doğrudan onlarla iletişim kurun.

• Uygun olmayan bir davranış gördüğünüzde, bunun uygun olmadığını belirtin. Onun da toplumsal beklentilere, kurallara uygun davranmasının sağlanması için yardımcı olmaya çalışın.